Харагдах байдал өндөртэй цамцны жин

Таны жин хэвийн хэмжээнд байгаа эсэхийг …

201799 · 0. Таны жин хэвийн байгаа эсэхийг шалгах маш энгийн арга бий – бэлхүүсний тойргийг өндөртэй харьцуулах. Зарим нэг …

:1

Таны биеийн жин хэвийн хэмжээнд байгаа эсэхийг ...

Таны жин хэвийн байгаа эсэхийг шалгах маш энгийн арга бий – бэлхүүсний тойргийг өндөртэй харьцуулах. Зарим нэг мэргэжилтнүүд уг аргыг БЖИ-ээс (биеийн жингийн …

Волейболын үндсэн дүрмүүд (зурагтай) - Шинжлэх ...